A flute
5 gats
6 gats

A
B
B
C
C
D
D
E
E
F#
F#
G
G
Kies de toon
van de fluit
en aantal gaten

onder
indiaanse-fluit.nl


kop

a b c e d d# E f
   
F# G G# A1 A# B c
print
www.indiaanse-fluit.nl